Scanelkaar

Met een unieke trainingsmethode voor teams (genaamd SCAN) is ‘SCANelkaar’ ontstaan. We gaan nu niet uitgebreid in op de details van de methode — wij hebben andere talenten. Maar wat wel leuk is, is dat we de kleuren (rood, geel, groen en blauw) die gebruikt worden om de SCAN mee weer te geven, goed konden toepassen in het logo en op de website.